Ras Laffan

Qatar

Qatar

Het Ras Laffan project is één van de grootste havenuitbreidingsprojecten ter wereld. Over een periode van drie jaar hebben meer dan 3.000 specialisten samengewerkt om de grootste LNG-haven in de wereld te creëren.

In het kader van deze uitbreiding moest de infrastructuur worden herzien (van zowel de Petro-chemische installaties als het transport van de producten). Na voltooiing van alle werkzaamheden is het havengebied uitgebreid van 106 km² tot 246 km². Na deze uitbreiding gaat de haven beschikken over 10 laad faciliteiten.

Met ruim 100 stuks materieel heeft Snijder ruim 3 jaar meegewerkt aan de voltooiing van het Ras Laffan project om 29 miljoen kuub zand te verwerken op nieuw aan te leggen land en om 40 miljoen ton aan stenen te verwerken in een nieuwe oeverbescherming.

Een uniek project, niet alleen was de operationele omvang van het project enorm, maar ook door de vormgeving van de baai van de haven en de beschoeiingen was het gehele project een uitdaging voor de technische en operationele mensen  van Snijder.